Allmänna villkor – Köp på Bio.se

ALLMÄNNA VILLKOR – KÖP PÅ BIO.SE


Allmänt
Följande villkor gäller köp och reservationer (”Köp”) som slutförs av besökare (”Kunden”) på www.bio.se (”Bio.se”). För köp som påbörjas på Bio.se och slutförs på annan webbsida hänvisas till den ansvariga biografens särskilda köpevillkor. Genom att slutföra köp av biljett/-er på Bio.se godkänner Kunden samtliga villkor nedan (”Köpevillkoren”).
Bio.se är en samlad marknadsplats för biografer och filmfestivaler som utvecklats och ägs av Biografcentralen ideell förening, org.nr. 802452-5969 och drivs av dess helägda dotterbolag BC Utveckling Sverige AB, org.nr. 559115-8828 (”BC”). Vid köp av biljetter på Bio.se ingår Kunden avtal direkt med den aktuella biografen (”Biografen”). BC är således aldrig part i köp av biljett via Bio.se utan förmedlar endast biljetter på uppdrag av Biografen.
Samtliga anslutna biografer på Bio.se är bundna via avtal att leverera köpt föreställning samt att tillämpa Köpevillkoren.
BC förbehåller sig rätten att ändra Köpevillkoren löpande efter behov. Den version av Köpevillkoren som gäller för Kundens köp är den version som finns tillgänglig på Bio.se vid den tidpunkt då Kunden genomför sitt köp.


Så går köp av biljett till
När Kunden valt film, biograf, tid samt angivit antal biljetter kan Kunden i förekommande fall välja sittplatser i salongen bland dem som är lediga för tillfället (gäller ej vid köp hos biografer som har onumrerade platser). För att inte låsa systemet för andra besökare har Kunden begränsad tid på sig att välja plats. Därefter skickas Kunden vidare till betalning av vald/-a biljett/-er. När betalning av biljetter genomförts sker leverans av biljetter direkt på skärmen och till den e-postadress som Kunden uppger.


Betalsätt
Betalning av biljetter sker via Klarna Checkout eller, vid reservation, i kassan hos Biografen. Betalning hos Biografen kan således endast ske vid reservation.


Klarna Checkout
Bio.se använder Klarna Checkout för betalning direkt via Bio.se.
Klarna Checkout presenterar viss information för Kunden så snart denne är identifierad. Vilken information Kunden behöver ange för att uppnå identifiering kan variera mellan olika köptillfällen och kunder.
Någon kreditupplysning tas aldrig direkt i Klarna Checkout utan vid behov beroende på det betalningsalternativ Kunden har valt. Kreditupplysningar som tas av Klarna påverkar inte Kundens kreditvärdighet och kan inte ses av andra som begär kreditupplysning om Kunden, t.ex. banker.
När Kunden har identifierats uppvisar Klarna Checkout vilka betalningsalternativ som är tillgängliga för Kunden.
Slutligen får Kunden en bekräftelse på att köpet är genomfört, där biljett levereras direkt på skärmen samt skickas till den angivna eller registrerade e-postadressen.
Har Kunden frågor kring sin betalning skall denne kontakta Klarna.
Genom att genomföra köp via Bio.se godkänner Kunden även villkor för användning av Klarna Checkout. Villkor för användning av Klarna Checkout finns här.
Bio.se kan inte svara på frågor kring Kundens betalning eftersom den efter bekräftat köp hanteras av Klarna. Klarnas kundservice kontaktas här.


Betalning av reserverade biljetter i kassan hos Biografen
I de fall biografen ger möjlighet att reservera biljetter så betalas reserverade biljetter i kassan hos biografen. Kunden visar upp reservationsbekräftelse med reservationsnummer och kod vid betalning. Kunden kan hämta ut och betala reserverade biljetter i biografens kassa fram till en viss tid innan föreställningen börjar. Hur långt innan föreställningen kunden måste vara hämta ut sina biljetter anges i den bekräftelse som kunden får via e-post när reservationen genomförts på Bio.se. Har kunden inte löst ut sina biljetter inom angiven tidsgräns är rätten till biljetterna förverkad.


Leveranssätt
Leverans av betalda biljetter sker direkt på skärmen samt till den e-postadress som Kunden uppger vid köpet. Betald och levererad e-biljett ska uppvisas hos Biografen.
Leverans av reserverade biljetter sker i samband med att betalning genomförs i kassan hos Biografen inom den tidsram som angivits i den bekräftelse Kunden erhållit vid reservationstillfället.


Ångerrätt och återköp
Kunden har ingen ångerrätt vid köp av biljetter på Bio.se i enlighet med 2 kap. 11 § Lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.
Återköp av biljetter kan dock medges i särskilda fall om Kunden kan visa köpt biljett tillsammans med giltig legitimation i biljettkassan hos Biografen senast 60 minuter innan föreställningen börjar. För mer information om möjligheter till återköp ska Kunden kontakta den enskilda Biografen.


Reklamation
Om Kunden vill reklamera en föreställning ska reklamationen framställas skriftligt till Biografen som ansvarar för föreställningens genomförande. Reklamation ska tydligt innehålla de missförhållanden som Kunden grundar sin reklamation på.


Åldersgräns
Kunder under 18 år måste ha målsmans tillstånd för att genomföra köp via Bio.se. Om Kunden är under 18 år och genomför köp med kortbetalning kan köp likväl genomföras via Klarna Checkout. Sådana köp av underåriga återbetalas i regel inte men kan i särskilda fall hävas och återgå om Biografen eller Klarna finner skäl för det.


Personuppgifter
Din integritet är viktig för oss och vi behandlar alltid dina personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning (EU:s allmänna dataskyddsförordning nr 2016/679, ”GDPR”).
BC och Biografen har ett samarbete med Klarna för användandet av betaltjänsten Klarna Checkout. BC, Biografen och Klarna behandlar Kundens personuppgifter för att kunna erbjuda en förenklad betalning via Klarna Checkout och för att kunna förenkla betalningsprocessen ytterligare nästa gång Kunden använder Klarnas tjänster. Genom köp av biljetter på Bio.se godkänner Kunden att BC, Biografen och Klarna behandlar personuppgifterna i syfte att säkerställa Kundens identitet, administrera kundförhållandet, förhindra missbruk eller felaktigt utnyttjande av betalningstjänst, utföra kundanalyser, kreditbedömning, riskanalyser, riskhantering, affärsutveckling, för kommersiella och marknadsföringsmässiga ändamål för egen del och för särskilt utvalda partners samt för att uppfylla tillämpliga lagkrav i övrigt. BC och Biografen försäkrar att man inte kommer att sälja eller överlåta några personuppgifter till tredje part.


Läs mer om hur vi behandlar dina personuppgifter i vår integritetspolicy som du hittar här.


För mer information om Klarnas hantering av personuppgifter hänvisas till Klarnas villkor.


Bedrägerier
Alla försök till bedrägerier polisanmäls. Biografen och Klarna förbehåller sig rätten att häva ett köp om bedrägeri misstänks.
Bedrägeri omfattar köp, dataintrång eller annan typ av missbruk av Bio.se.

Bild på Allmänna villkor – Köp på Bio.se